Άλλος ένας μήνας παράταση για το MOT - Πότε λήγει


March 26, 2020

Μέσα στα πλαίσια της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανακοινώνεται ότι, η ισχύς του πιστοποιητικού καταλληλόλητας οχημάτων (γνωστού ως ΜΟΤ) που λήγει μετά τις 29/3/2020 και χρήζει ανανέωσης επεκτείνεται, ώστε το κοινό να μην αναγκάζεται να κυκλοφορεί για το σκοπό αυτό.

 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά καταλληλότητας, λογίζεται ότι ισχύουν μέχρι την 30/4/2020.

 

Comments(0)

Log in to comment