1. Είναι η πρώτη ναυτική ακαδημία στη Κύπρο και τι σημαίνει αυτό;

 

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μεγαλύτερο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, είναι η πρώτη και μοναδική Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο.  Στόχος της Ακαδημίας είναι να αναπτύξουν και να προσφέρουν αρμοδιότητες στους τρεις βασικούς τομείς της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που είναι ο τομέας της Ναυτικής Επιστήμης, της Ναυτικής Μηχανικής και της Ναυτικής Ηλεκτρο-τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο αλλά και για τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο και υποστηρίζεται από ακαδημαϊκούς αλλά και επαγγελματικούς κύκλους της θαλάσσιας και ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, έχει ως στόχο να θέσει ένα τέλος στην έλλειψη ναυτικής τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Τα μαθήματα που προσφέρονται στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου κατά βάση θα υλοποιούνται στο Intercollege Λάρνακας, το οποίο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, κοντά στην ακτή της Λάρνακας.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου έχει ως στόχο να προσελκύσει δόκιμους τόσο σε τοπικό, Ευρωπαϊκό καθώς και διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό αλλά και λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, η παράδοση των μαθημάτων  πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

 

  1. τι μαθήματα διδάσκονται  στη ναυτική ακαδημία Κύπρου και τι συμπεριλαμβάνει η εκπαίδευσή τους;

 

Η ΝΑΚ προσφέρει ικανότητες στον τομέα των Πλοιάρχων, των Μηχανολόγων Μηχανικών, και των Ηλεκτρο-τεχνολόγων Εμπορικού Ναυτικού, τα οποία εγκρίθηκαν από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

 

Όλοι υποψήφιοι δόκιμοι αξιωματικοί οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα θα λάβουν όλες τις σχετικές δεξιότητες – ικανότητες και αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, γνωστά διεθνώς ως «Competencies» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού International Maritime Organisation (IMO), για να ασκήσουν το επάγγελμα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού.

Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό για τους δοκίμους μας να πάρουν το μέγιστο επαγγελματικό αποτέλεσμα των σπουδών τους μαζί μας.

 

3.Τι δεξιότητες και προσόντα  πρέπει να έχει κάποιος για να ενταχθεί στην ακαδημία; κριτήρια θα επιλέγονται οι φοιτητές και πόσο καιρό θα φοιτά κάποιος;

 

 

Οι γενικές απαιτήσεις εισαγωγής για την είσοδο σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας του ’15 με άριστα το 20 ‘(75%) ή το ισοδύναμό της. Επίσης, για τη Ναυτική Επιστήμη, την Επιστήμη των Ναυτικών Μηχανικών και των Ναυτικών Ηλεκτροτεχνολόγων, οι μαθητές καλούνται να έχουν στο απολυτήριο λυκείου, κατά μέσο όρο 15/20 στα Μαθηματικά ή / και στη Φυσική.

Εναλλακτικά εκτός από τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, λαμβάνουμε υπόψη τη συμμετοχή του φοιτητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες, και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο δεξιότητές του και το γενικότερο γνωστικό υπόβαθρο .

Η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας: οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον TOEFL βαθμολογίας 550 σε έντυπη μορφή ή 213 στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή GCSE “O” Level με “C” ή IELTS με βαθμολογία 5,5 ή τοποθέτηση στο ENGL-100 επίπεδου του Πανεπιστημίου Τεστ Λευκωσίας. Τέλος μπορεί να γίνουν αποδεκτά και διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας (λχ Cambridge Michigan) επιπέδου B2 (Lower). Επίσης πρέπει να υποβληθούν σε Ιατρική Εξέταση Πιστοποίησης Φυσικής Κατάστασης για ναυτικούς, η οποία βασίζεται, σε διεθνείς νομοθεσίες και κανονισμούς.

 

Ακολούθως οι Δόκιμοι θα παρακολουθήσουν 4ετές πανεπιστημιακό πρόγραμμα και για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, χρειάζεται να παραστούν σε εκπαίδευση εν πλω (εκπαιδευτικά ταξίδια) τα οποία έχουν διάρκεια 2 εξάμηνα και συμπεριλαμβάνονται μέσα στο χρόνο φοίτησης. Έχοντας αναπτύξει μια στενή σχέση με την εφοπλιστική βιομηχανία, έτσι ώστε η εν πλω εκπαίδευση για κάθε Δόκιμο να είναι εξασφαλισμένη εκ των προτέρων.

 

 

 

4.Τι αλλαγές στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αγορά εργασίας θα επιφέρει η Ναυτική ακαδημία στη Κύπρο;

 

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά.

 

 

 

5.Ποιά είναι η σχέση η οι διαφορές της Ναυτικής ακαδημίας με την σχολή της Γαλαζιας Ανάτυξης που θα δημιουργηθεί στην Λάρνακα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ;

 

Εχουμε ένα κοινό στόχο την προστασία της θάλασσας! Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου έχει και θα συνεχίσει να έχει σαν αρχη την προστασία της θαλασσάς και αυτο αποδυκνείεται από μέσα απο συνεχή εκπαιδευτικά προγραμματα τοσο απο το προσωπικο όσο και απο τους σπουδαστες μας.

 

 

 

 

6,Ποιες οι προοπτικες επαγγελματικης αποκαταστασης?

 

 

Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές, σε ηλικία που οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ακολουθούν άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις, δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου αποκτούν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξης. Στη συνέχεια μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους, Μηχανικούς ή Ηλεκτροτεχνολόγους και, κατόπιν σε Α΄ Πλοιάρχους, Μηχανικούς ή Ηλεκτροτεχνολόγους, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.

Τα προσόντα που θα αποκτηθούν από τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και μέσω αυτού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου και είναι εκείνο το οποίο θα βοηθήσει να εργαστούν και να διασφαλίσουν μια καριέρα με προοπτικές στον τομέα της ναυτιλίας.

 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους Δόκιμους και οικονομικά. Για για το λόγο αυτό, έχουμε εξασφαλίσει οικονομικές συνθήκες τέτοιες ώστε, μέσα από ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης, να διασφαλίζεται πως τα δίδακτρά μας θα είναι προσιτά σε όλους και πως η μετέπειτα εργασία αλλά και η πορεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας να είναι διασφαλισμένη από την αρχή των σπουδών.

 

 

 

 

7,Ποιες ειναι οι δικες σας εμπειριες και τι εχετε να πειτε στους νεους για το ναυτικο επαγγελμα?

 

Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο επάγγελμα διότι θα μου πρόσφερε εμπειρίες πρωτόγνωρες. Αυτό το επάγγελμα ξεχωρίζει από πολλά επαγγέλματα της στεριάς διότι συνδυάζει πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν μπορoύσα να σκεφτώ ότι θα έκανα κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα αποφασίσει. Από τα εφηβικά μου χρονια είχα γαλουχήσει μέσα μου την ιδέα του ναυτικού. Mε την αποπεράτωση των σπουδών μου από την ακαδημία του εμπορικού ναυτικού ξεκίνησα και την επαγγελματική μου καριερα στη θάλασσα. Οι εμπειρίες πολλές, άλλες καλές και αλλές όχι! Και φυσικά από το κάθε ταξίδι είναι διαφορετικές.Το κάθε πλοίο είναι μοναδικό όπως και το πλήρωμα του.

Γνωρίζω πόσο δύσκολο και επώδυνο είναι να αφήσεις πίσω ένα τρόπο ζωής που χρόνια τώρα ήταν οδηγός πυξίδα, να ξεριζώσεις τα ανέμελα χρόνια της παιδικής αθωότητας και να βαδίζεις μια πορεία πλέον σ’ ένα περιβάλλον σχετικά άγνωστο και πρωτόγνωρο για σένα, με νέα ενδιαφέροντα και δεδομένα, στοιχεία που αποτυπώνουν τα ίχνη που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των στόχων σου.

Μέσα από τα προσωπικά μου βιώματα αντιλαμβάνομαι καλά τα συναισθήματα που τους διακατέχουν, για αυτό και εγω θα τους ενθαρρύνω και ταυτόχρονα όσο καλυτέρα γίνεται θα τους μεταδίδωσω την εμπειρία αλλα και τις γνώσεις που κατέχω. Η βασική συμβουλή μου είναι να είναι ο εαυτός τους, γεγονός που θα αποτελέσει εγγύηση στις προσδοκίες τους αλλά και στις επιθυμίες σου. Κάθε προσωπικότητα περιγράφει με τον δικό της τρόπο τη διαφοροποίηση της στην πορεία προς την επαγγελματική εξέλιξη και την επιτυχία. Ευκαιρίες θα έχουν, αυτό που χρειάζεται είναι ταυτόχρονα να έχουν υπομονή και καθαρό μυαλό για να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους.